ELE 3724, Studieenhet 5, Teorier om økonomisk kriminalitet

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Teorier om økonomisk kriminalitet". 

Innledning
Det motsatte av teori er ikke praksis. Teori beskjeftiger seg med praksis. Det motsatte av teori er empiri. Teori og empiri utfyller hverandre. 
Empiri finnes i kapittel 6 med statistisk analyse av hvitsnippdømte.

Litteratur
Gottschalk kapitlene 1, 2 og 3

Lengde: 0:50

00:0000:00

Facebook Comments: