ELE 3724, Om studieguiden

February 2, 2016
Studieguiden er skrevet at Petter Gottschalk og er lest inn av Elise Thu.

Guiden består av følgende kapiteller:
  • Studieenhet 1 Organisert kriminalitet
  • Studieenhet 2 Kriminelle prosjekter
  • Studieenhet 3 Kriminelle organisasjoner
  • Studieenhet 4 Hvitsnippforbrytere i Norge
  • Studieenhet 5 Teorier om økonomisk kriminalitet
  • Studieenhet 6 Varsling om misligheter
  • Studieenhet 7 Økonomisk kriminalitet og ledelse

Facebook Comments: