ELE 3724, Studieenhet 7, Økonomisk kriminalitet og ledelse

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Økonomisk kriminalitet og ledelse". 

Innledning
Kapitlene gjengir undersøkelser om økonomisk kriminalitet i samfunnet, blant annet BI-undersøkelser.

Litteratur: Gottschalk kapittel 7 og 8

Lengde: 0:38
00:0000:00

Facebook Comments: