ELE 3724, Om studieguiden

February 2, 2016
Studieguiden er skrevet at Petter Gottschalk og er lest inn av Elise Thu.

Guiden består av følgende kapiteller:
  • Studieenhet 1 Organisert kriminalitet
  • Studieenhet 2 Kriminelle prosjekter
  • Studieenhet 3 Kriminelle organisasjoner
  • Studieenhet 4 Hvitsnippforbrytere i Norge
  • Studieenhet 5 Teorier om økonomisk kriminalitet
  • Studieenhet 6 Varsling om misligheter
  • Studieenhet 7 Økonomisk kriminalitet og ledelse

ELE 3724, Studieenhet 1, Organisert kriminalitet

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Organisert kriminalitet". 

Litteratur
Fahsing & Gottschalk kapitlene 1, 2, 3, 4.

Lengde: 1:02

00:0000:00

ELE 3724, Studieenhet 2, Kriminelle prosjekter

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Kriminelle prosjekter". 

Innledning
Her tar vi i bruk vanlig tematikk og begreper fra prosjektledelse for å belyse organisert kriminalitet.

Litteratur 
Fahsing & Gottschalk kapittel 5.


Lengde: 1:28


00:0000:00

ELE 3724, Studieenhet 3, Kriminelle organisasjoner

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Kriminelle organisasjoner". 

Innledning
I likhet med flere av de andre kapitlene i denne boken, handler det her om likheter og forskjeller mellom lovlydige og kriminelle organisasjoner.

Litteratur
Fahsing & Gottschalk kapitlene 6, 7, 8, 9, 10.
Lengde: 1:42


00:0000:00

ELE 3724, Studieenhet 4, Hvitsnippforbrytere i Norge

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Hvitsnippforbrytere i Norge". 

Innledning
Vi behøver ikke å gå til USA eller andre land for å lese om hvitsnippforbrytere. 
Dette kapitlet viser at vi har mange nok her i landet.

Litteratur
Gottschalk kapittel 6.


Lengde: 0:51


00:0000:00

ELE 3724, Studieenhet 5, Teorier om økonomisk kriminalitet

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Teorier om økonomisk kriminalitet". 

Innledning
Det motsatte av teori er ikke praksis. Teori beskjeftiger seg med praksis. Det motsatte av teori er empiri. Teori og empiri utfyller hverandre. 
Empiri finnes i kapittel 6 med statistisk analyse av hvitsnippdømte.

Litteratur
Gottschalk kapitlene 1, 2 og 3

Lengde: 0:50

00:0000:00

ELE 3724, Studieenhet 6, Varsling om misligheter

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Varsling om misligheter". 

Innledning
Varsling er ganske utbredt, men varslere er ikke fornøyd med den behandlingen de får.

Litteratur: 
Gottschalk kapittel 5


Lengde: 0:39


00:0000:00

ELE 3724, Studieenhet 7, Økonomisk kriminalitet og ledelse

February 2, 2016
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Økonomisk kriminalitet og ledelse". 

Innledning
Kapitlene gjengir undersøkelser om økonomisk kriminalitet i samfunnet, blant annet BI-undersøkelser.

Litteratur: Gottschalk kapittel 7 og 8

Lengde: 0:38
00:0000:00